GDYNIA, Polska

Basen Marynarki Wojennej

Przedsięwzięcie to posiadało dwa okrągłe okna służące jako monitory do nadzoru nurków. Choć nie były aż tak duże, to ze względu na głębokość musiały mieć grubość 60 i 70 mm.

Ponieważ basen posiada ruchomą podłogę, byliśmy zobowiązani zachować rygorystyczny reżim dokładności montażu wynoszący 3 mm. Dodatkowym wyzwaniem było ustawienie okien na czas polimeryzacji uszczelki. W tym celu wykonaliśmy stalową konstrukcję, która utrzymywała okno w miejscu aż do zakończenia procesu.