Gdańsk, Polska

Hydraulika eksperymentów z cieczami

Fragment projektu hydraulicznego do badania cieczy pod wysokim ciśnieniem, gdzie wymagana była stała obserwacja zmian strukturalnych cieczy. Projekt roboczo nazywany minionem.