Poznań, Polska

Remont zjeżdżalni

Renowacja powłok zjeżdżalni basenowej, obejmująca uzupełnienie materiału, piaskowanie i polerowanie. Ostatecznie zjeżdżalnię w tym miejscu przywrócono do pierwotnego stanu.