Mszczonów next to Warsaw, POLSKA

Tunel PMMA w basenie nurkowym Deepspot

Budowa tunelu była ogromnym wyzwaniem technologicznym, gdyż tunel nie jest kotwiony do podłoża i połączony z nawisem kładki na terenie basenu. Oznacza to zmianę obciążeń w czasie zalewania, gdyż kładka z tunelem rozciąga się w dół, a w czasie zalewania stopniowo przesuwa się w górę.

Musieliśmy uwzględnić te zmiany, dlatego na końcu tunelu umieściliśmy specjalne gumowe fartuchy, które kompensują zmiany obciążenia. Tunel składa się z siedmiu odcinków o grubości 100 mm.